Available courses

1 EDICION 2023 SICOLOXIA EN SITUACIONS CATASTROFICAS

1 EDICION 2023 SICOLOXIA EN SITUACIONS CATASTROFICAS

Curso destinado os membros da Asociación Nacional de Agrupacions de Voluntarios Protección Civil (A.N.A.V.)

Este curso parte da necesidade dos intervintes de  formarse  en Primeiros Auxilios sicolóxicos, tendo  como obxetivo que todos los alumnos adquiran os coñecementos , habilidades e destrezas necesarias para poder intervir en situacions de crise.

  • Principios básicos de intervención en crise, analizaremos os distintos tipos de vitimas, as reaccions máis frecuentes, que poidan  manifestar e en qué consisten os Primeiros Auxilios Sicolóxicos dentro, de unha adecuada  organización e xestión da  situación de Urxencias/ Emerxencias.
  • Comunicación en situacions de emerxencias, como dar malas noticias así da intervención sicolóxica inicial en situacions frecuentes como son a ansiedade, ataques de pánico, dó, trastornos sicosomáticos nas vitimas. Abordaremos tamén non so o cuidado das vitimas directas sinon tamen o coidado e autocoidado necesario nos profesionais intervintes.
  • Atención inicial a situacions críticas grupais, no comportamento colectivo e como manexalo, así como situacions especiais como a atención a vitimas agresivas, suicidas e situacions de violencia de xénero. Finalmente abordaremos a atención os nenos  en situacions de emerxencias, pola especial vulnerabilidade que presentan.

Duración: 30 horas

Data de comenzó

15 de setembro  de 2023


deputacion a coruña


1 EDIC 2023 ATENCION SANITARIA INICIAL EN SITUACIONS DE EMERXENCIA

1 EDIC 2023 ATENCION SANITARIA INICIAL EN SITUACIONS DE EMERXENCIA

Curso destinado os membros da Asociación Nacional de Agrupacions de Voluntarios Protección Civil (A.N.A.V.)

Este curso engloba a formación necesaria para estar preparados ante unha situación crítica, sendo o  obxetivo xeral  do curso que os alumnos adquiran  os coñecementos e  destrezas necesarios para poder intervir en situacións de urxencias/emerxencias sanitarias. Comenzaremos encadrando as distintas situacións de urxencias e emerxencias que nos imos a atopar  para seguidamente parar en cada un dos escenarios máis frecuentes que requiran  unha detección e intervención inmediata polos intervintes.

  • Soporte vital básico, e decir todas aquelas maniobras que permiten  manter as victimas con vida e/ou restaurar as funcións vitais alteradas.
  • Procedimientos de intervención en situaciones concretas de urxencias e emerxencias frecuentes estadísticamente e probables no voso contexto de traballo.
  • Atención a victimas traumatolóxicas, con alteracions ben por frio ou calor, e finalmente profundizaremos na intervención inmediata ante situacions de múltiples víctimas e catástrofes

Duración: 30 horas

Data de comenzo

15 de setembro de 2023


ACTIVIDADE SUBVENCIONADA POLA DEPUTACION DA CORUÑA DEPUTACION DA CORUÑA

PROCEDIMENTO E RESPONSABILIDADE DOS VOLUNTARIO/AS DE PROTECCIÓN CIVIL NA REGULACIÓN DO TRÁFICO.

PROCEDIMENTO E RESPONSABILIDADE DOS VOLUNTARIO/AS DE PROTECCIÓN CIVIL NA REGULACIÓN DO TRÁFICO.

PROCEDIMENTO E  RESPONSABILIDADE DOS VOLUNTARIO/AS DE PROTECCIÓN CIVIL NA  REGULACIÓN DO TRÁFICO.

Módulo I. LeXislación sobre regulación do tráfico ( 2 horas)
Módulo II. Lexislación sobre a responsabilidade na  regulación do tráfico ( 2 horas)
Módulo III. Regulación do tráfico no caso  de emerxencia o accidente ( 3 horas)
Módulo IV. Regulación do  tráfico con sinalización  circunstancial (3 horas)
Módulo V. Regulación en festas e festexos (1hora)
Módulo VI. Sinais  básicas para regulación do tráfico. Uso del chifaro (1 hora)
Módulo VII. Regulación do tráfico en probas deportivas ( 2 horas)
Módulo VIII. Responsabilidades na  mala praxis en referencia a  regulación do tráfico ( 2 horas)

16 horas lectivas

INICIO CURSO 15 SETEMBRO  2023


                                              Actividade subvencionada pola Deputación de A Coruña 


DEPUTACION DA CORUÑA

Curso básico de acceso al Voluntariado de Protección Civil
Ismael Ruíz Escudero

Curso básico de acceso al Voluntariado de Protección Civil

  • Identificación del curso

Denominación: Curso básico de acceso al Voluntariado de Protección Civil _ 2023

Duración: 30  horas

  • Objetivo general

Durante este Curso, el alumnado obtendrá una formación  básica necesaria para actuar dentro del voluntariado de protección civil en las distintas materias como: conceptos de protección civil, autoprotección y equipos de protección, intervención en emergencias, logística y comunicaciones.

  • Fechas: 

Impartición:  10 al 25 de julio de 2023

Examen final:  20 al 25 de julio de 2023